Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPolanský, Jiří
dc.contributor.authorSíťař, Vladislav
dc.contributor.refereeŠtěch, Jaroslav
dc.date.accepted2012-08-22
dc.date.accessioned2013-06-19T06:32:48Z-
dc.date.available2011-11-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:32:48Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier49077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3216
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem laboratorního standu pro měření tlakových ztrát. Je zde popsána problematika tlakových ztrát a jejich měření, proveden návrh okruhu a analytický výpočet tlakových ztrát. V závěru jsou uvedeny naměřené hodnoty, provedeno porovnání výsledků a navržen metodický výukový manuál.cs
dc.format39 s., 5 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttlaková ztrátacs
dc.subjectpotrubní systémcs
dc.subjectztrátový součinitelcs
dc.subjectstatický tlakcs
dc.subjectdynamický tlakcs
dc.subjectodběr kapalinycs
dc.subjectrychlost prouděnícs
dc.titleNávrh a realizace experimentálního zařízení pro měření tlakových ztrátcs
dc.title.alternativeDesign and Execution of Experimental Stand for Measurement of Pressure Lossesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra energetických strojů a zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis deals with the design of the laboratory stand for measurement of pressure losses. The problem of pressure losses with their measurement is described. Next, circuit design and analytical calculation of pressure losses are performed. In the closing part, measured values, comparison of results and methodical training manual are introduced.en
dc.subject.translatedpressure lossen
dc.subject.translatedpiping systemen
dc.subject.translatedloss coefficienten
dc.subject.translatedstatic pressureen
dc.subject.translateddynamic pressureen
dc.subject.translatedcollection of fluiden
dc.subject.translatedflow velocityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sitar_Vladislav.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
2300_0001.pdfPosudek vedoucího práce33,36 kBAdobe PDFView/Open
2301_0001.pdfPosudek oponenta práce55,81 kBAdobe PDFView/Open
2315_0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.