Title: Komerční jednotky pro bezdrátovou komunikaci na velké vzdálenosti
Other Titles: Commercial units for wireless communication over large distances
Authors: Novák, Karel
Advisor: Justa Josef, Ing.
Referee: Kalaš David, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32174
Keywords: bezdrátová komunikace;bezdrátová komunikace na velké vzdálenosti;internet věcí;lora;arduino
Keywords in different language: wireless communication;wireless communication over long distances;internet of things;lora;arduino
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na bezdrátový přenos informací na velké vzdálenosti a na konkrétní jednotky, které tento přenos informací umožňují. Práce je rozdělena do tří částí; první je výběr a shrnutí technologií pro bezdrátový přenos informací, druhá uvádí příklady komerčních jednotek používaných pro takovouto komunikaci. Třetí část popisuje vlastní realizaci projektu pro bezdrátovou komunikaci na velkou vzdálenost.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the wireless communication over long distances and on specific units that allow this communication. This thesis is divided into three parts; the first is summary of technologies used for wireless communication, the second provides examples of commercial units used for such communication. The third part describes the realization of the project for wireless communication over long distance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Novak_2018.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
074927_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,13 kBAdobe PDFView/Open
074927_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,75 kBAdobe PDFView/Open
074927_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.