Title: Návrh elektroinstalace pro rodinný dům s alternativním zdrojem elektrické energie s akumulací přebytečně vyrobené energie do akumulátorů
Other Titles: Design of wiring installation for family house with alternative source of electrical power including accumulation of excess power to the batteries
Authors: Kraus, Václav
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hromádka Aleš, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32176
Keywords: rodinný dům;objekt;elektroinstalace;alternativní zdroje;rozvody;elektronické zabezpečení objektu;elektrická energie;jistič;akumulace;fotovoltaický panel;proudový chránič;elektroměr;aktivní prvky;hybridní fotovoltaická elektrárna
Keywords in different language: electrical installation;family house;electronic security system;alternative sources of energy;electricity;accumulation;circuit breaker;active parts;rcd;electrometer;photovoltaic panel;hybrid photovoltaic power plant
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh elektroinstalace rodinného domu. V návrhu jsou užity ovládací prvky inteligentní elektroinstalace Ego-n?, které zajišťují komfortní užívání objektu a zároveň také úsporu energií. Součástí návrhu je elektronické zabezpečení objektu včetně protipožární signalizace a ochrana budovy před atmosférickými vlivy. Nedílnou částí práce je i návrh hybridní fotovoltaické elektrárny s akumulací přebytečné elektrické energie do baterií.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on electricity wiring draft for family house. ABB intelligent installation Ego-n is used in this draft, which provide comfortable use of the house and save energy at the same time. Part of the draft is an electronic security system including fire alarm and house protection against climate influences. Another part of this thesis is a draft of hybrid photovoltaic power plant including saving energy in batteries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vaclav Kraus 2018 se zadanim.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
074930_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,38 kBAdobe PDFView/Open
074930_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,91 kBAdobe PDFView/Open
074930_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.