Title: Hodnocení možnosti ostrovního provozu Plzeňské Teplárenské a.s.
Other Titles: Island operation possibility assessment of Plzeňská Teplárenská a.s.
Authors: Mastný, Lukáš
Advisor: Mužík Václav, Ing.
Referee: Raková Lenka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32184
Keywords: ostrovní provoz;blackout;plzeňské ostrovy;podpůrné služby;krizový stav;start ze tmy
Keywords in different language: island operation;blackout;pilsen islands;ancillary services;emergency operation;blackstart
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na shrnutí problému Ostrovního provozu teplárenského energetického zdroje se zvláštním zaměřením na Plzeňskou teplárenskou a.s. Cílem je podání ucelené informace o schopnostech Plzeňské teplárenské a.s. k přechodu a udržení dvou Plzeňských ostrovů po dobu trvání krizového stavu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the summary of the problem of the Island mode of heating power plant with special focus on Plzeňská teplárenská a.s. The aim is to provide comprehensive information on the capabilities of Plzeňská teplárenská a.s. to the transition and maintenance of two Pilsen islands for the duration of the crisis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2018 Lukas Mastny.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
074942_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,75 kBAdobe PDFView/Open
074942_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,85 kBAdobe PDFView/Open
074942_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.