Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVeg Lukáš, Ing.
dc.contributor.authorDražan, Jiří
dc.contributor.refereeSkala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-26
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:11Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:11Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-6
dc.identifier75004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32197
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem trojfázového čtyřpólového asynchronního stroje s dvojitou (Boucherotovou) klecí nakrátko o jmenovitém výkonu 11 kW. Pozornost je v této práci věnována převážně elektromagnetickému výpočtu stroje, který sestává z vlastního návrhu a dimenzováním konstrukčních částí stroje, na jejichž základě jsou stanoveny prvky náhradního schématu, ztráty, oteplení a provozní charakteristiky. Dále práce obsahuje grafické přílohy: kružnicový diagram, provozní charakteristiky, příčný a podélný řez stroje a jeho modelové zobrazení.cs
dc.format66 s., 18 s. (61 417 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttřífázový asynchronní strojcs
dc.subjectdvojitá (boucherotova) klec nakrátkocs
dc.subjectstatorcs
dc.subjectrotorcs
dc.subjectmagnetický obvodcs
dc.subjectodporcs
dc.subjectreaktancecs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectoteplenícs
dc.subjectskinefektcs
dc.subjectprovozní charakteristikycs
dc.titleNávrh asynchronního stroje s dvojitou klecí nakrátkocs
dc.title.alternativeDesign of Asynchronnous Motor with Double-Squirel Cageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis presents the design of 3-phase 4-pole 11 kW induction motor with double (Boucherot) squirrel cage. This thesis is focused on the design of electromagnetic model of this machine, which consists of design and dimensioning of construction parts of this machine, calculation of equivalent diagram, losses, warming and working characteristics. After that there are graphic attachments in this thesis as: circle diagram, working characteristics, radial and axial cross section view of this machine and its own model.en
dc.subject.translated3-phase induction motoren
dc.subject.translateddouble (boucherot) squirrel cageen
dc.subject.translatedstatoren
dc.subject.translatedrotoren
dc.subject.translatedmagnetic circuiten
dc.subject.translatedresistanceen
dc.subject.translatedreactanceen
dc.subject.translatedlossesen
dc.subject.translatedwarmingen
dc.subject.translatedskin effecten
dc.subject.translatedworking characteristicsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri_Drazan.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
075004_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,48 kBAdobe PDFView/Open
075004_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,01 kBAdobe PDFView/Open
075004_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.