Title: Antény realizované pomocí technologie šití nebo pletení
Other Titles: Antennas realized by embroidery and knitting technology
Authors: Mičúch, Jaroslav
Advisor: Pavec Martin, Ing.
Referee: Navrátil Jiří, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32213
Keywords: elektricky vodivá vlákna;vyšívané antény;pletené antény;parametry antén;bowtie anténa.
Keywords in different language: electrically conductive fibers;embroidered antennas;knitted antennas;antenna parameters;bowtie antenna.
Abstract: Práce se zabývá problematikou vyšívaných a pletených antén. V práci jsou popsány základní postupy šití a pletení od základních stehů až po šití na průmyslových strojích. Dále jsou zde popsány základní parametry antén. V poslední části této práce je porovnání naměřených hodnot vyšívané antény se vzorkem zhotoveným na tištěný spoj a klasickou konvenční anténou.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of embroidered and knitted antennas. This paper describes basic sewing and knitting techniques from basic stitches to sewing on industrial machines. The basic parameters of the antennas are described here. The last part of this work is a comparison of measured values of an embroidered antenna with a sample made on a printed connection and a conventional conventional antenna.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-hotovo.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Micuch_VP.pdfPosudek vedoucího práce453,79 kBAdobe PDFView/Open
Micuch_OP.pdfPosudek oponenta práce511,55 kBAdobe PDFView/Open
MICUCH_PO_001086.pdfPrůběh obhajoby práce749,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.