Title: Svět pod drobnohledem
Other Titles: The world under the detail (To watch the world in more detail)
Authors: Pálová, Tereza Amálie
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Stolárová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32249
Keywords: inspirace mikroskopickými snímky;malba;akryl;struktura;detail;experiment;kompozice;historie;barva;živočichové;mikroskop;kombinovaná technika;dynamika
Keywords in different language: inspiration by microscopic images;painting;acrylic;structure;detail;experiment;composition;history;color;animals;microscope;combined technique;dynamics
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření série sedmi obrazů a jednoho objektu (instalace) na téma "Svět pod drobnohledem". Zvoleným zpracováním je kombinace různých výtvarných technik. Konkrétně je to malba akrylovými barvami na plátno s kombinací spreje, kresebných nástrojů, ale také výsledné struktury v podobě příměsí do zmiňovaných barev. Výsledkem této práce je kompletní série obrazů zaměřených na mikroskopické snímky a jejich následná instalace. Součástí práce je rozbor procesu tvorby, analýza technických prostředků, popis jednotlivých obrazů, inspirační zdroje, zasazení do umělecko-historického kontextu a rozbor historie malby a současné malby ve světě i u nás.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to create a series of seven paintings and one object (installation) on the topic "The world under the microscope". Specifically, it is painted with acrylic paints on canvas with a combination of sprays, drawing tools, but also the resulting structure in the form of additions to the mentioned colors. The result of this work is a complete series of paintings focused on microscopic images and their following installation. Part of the thesis is an analysis of the processes of creation, analysis of technical means, description of individual paintings, inspiration sources, deployment into the art-historical context and analysis of the history of painting and contemporary painting in the world and in our country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA_PALOVA_TEREZA_AMALIE_2018.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Palova Tereza Amalie_V_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Palova Tereza Amalie_O_Stolarova.pdfPosudek oponenta práce818,68 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Palova Tereza Amalie_2018.pdfPrůběh obhajoby práce360,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.