Title: Volná typografická kompozice
Other Titles: Free Typographic Composition
Authors: Nová, Lucie
Advisor: Kornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
Referee: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32253
Keywords: digitální tisk;grafický design;historie;kontrasty;typografie;typografický plakát;velkoformátová kompozice.
Keywords in different language: digital print;graphic design;history;contrasts;typography;typographic poster;large-format composition.
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření souboru osmi velkoformátových typografických kompozic na téma kontrasty. Zvolenou technikou je počítačová vektorová grafika a následně digitální tisk. Součástí práce je popis procesu tvorby a zvolené techniky, popis jednotlivých kompozic, inspirační zdroje, historie typografie a typografického plakátu, teorie výtvarného kontrastu a výtvarného komponování.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to create a set of eight large-format typographic compositions on the theme of contrasts. The chosen technique is computer vector graphics and digital print. Part of the work is the description of the process of creation and chosen techniques, the description of individual compositions, sources of inspiration, the history of typography and of typographic poster, the theory of art contrasts and of art composition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_lucie_nova.pdfPlný text práce7,09 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Nova Lucie_2018.pdfPrůběh obhajoby práce374,53 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Nova Lucie_vedouci_Kornatovsky_2018.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Nova Lucie_oponent_Polacek_2018.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.