Title: Rozšíření a propojení nástroje UrbanCode Deploy
Other Titles: UrbanCode Deploy extensions and integrations
Authors: Harag, Patrik
Advisor: Holý Lukáš, Ing. Ph.D.
Referee: Pícha Petr, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32260
Keywords: urbancode deploy;nasazování;automatizace nasazování;integrace;tvorba rozšíření;servicenow;webmethods integration server;devops
Keywords in different language: urbancode deploy;deployment;deployment automation;integrations;plugins creation;servicenow;webmethods integration server;devops
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem rozšíření pro IBM UrbanCode Deploy. Teoretická část poskytuje úvod do problematiky nasazování softwarových produktů a popisuje nástroj pro automatizaci nasazování UrbanCode Deploy. Popisuje také tvorbu rozšíření pro UrbanCode Deploy. Praktická část se zabývá technickými záležitostmi souvisejícími s tvorbou rozšíření a dále pak tvorbou rozšíření pro integraci s nástroji ServiceNow a SAG webMethods Integration Server. Demonstruje procesy automatizace nasazování s vytvářením položek v ServiceNow a nasazováním balíčku na webMethods Integration Server.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the IBM UrbanCode Deploy plugin development. The theoretical part provides introduction to application deployments and describes UrbanCode Deploy deployment automation tool. It also shows UrbanCode Deploy plugins creation. The practical part deals with technical questions related to plugins creation as well as plugin creation for integration with ServiceNow and SAG webMethods Integration Server. It demonstrates deployment automation processes consisting of ServiceNow items creation and webMethods Integration Server package deployments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp-harag.pdfPlný text práce905,6 kBAdobe PDFView/Open
A15B0034P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce167,64 kBAdobe PDFView/Open
A15B0034P posudek.pdfPosudek oponenta práce311,95 kBAdobe PDFView/Open
A15B0034P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce101,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.