Název: Detekce EEG artefaktů s využitím hlubokého učení
Další názvy: EEG artifact detection using deep learning
Autoři: Medunová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Vařeka Lukáš, Ing. Ph.D.
Oponent: Prokop Tomáš, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32265
Klíčová slova: bci;rozhraní mozek počítač;eeg;elektroencefalografie;ssvep;ustálené vizuální evokované potenciály;hluboké učení;lda;lineární diskriminační analýza;neuronové sítě;klasifikátor;asistenční systém
Klíčová slova v dalším jazyce: bci;brain computer interface;eeg;electroencephalography;ssvep;steady state visually evoked potential;deep learning;neural networks;linear discriminant analysis;classifier;assistance system
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je návrh jednoduchého asistenčního systému založeného na detekci mrkání v EEG záznamu, dále implementace a otestování jeho částí. Práce obsahuje přehled o elektroencefalografii, způsobech měření EEG dat, nežádoucích artefaktech a důležité předzpracování dat. Součástí je i základní přehled a informace o BCI systémech. Je zde provedena implementace LDA klasikátoru a neuronových sítí, jejíž výsledky jsou porovnány a zhodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is design of a simple assistive system based on the detection of eye blink in the EEG data. Moreover, implementation and testing of the proposed system is described. The thesis contains an overview of electroencephalography and related signal processing. It also includes a basic overview and information about BCI systems. LDA classier and neural networks were implemented and their results are compared and evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0054K hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce304,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0054K posudek.pdfPosudek oponenta práce387,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0054K obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce111,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.