Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVáša Libor, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorZábran, Marek
dc.contributor.refereeVaněček Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-8-28
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:48Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:48Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-28
dc.identifier75881
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32269
dc.description.abstractVizuální informace je subjektivní vjem a z toho důvodu je obtížné ji hodnotit na základě technických kritérií. Existují na to různé metriky, které mají různé výsledky, zhodnocení jejich správnosti je ovšem možné jen prostřednictvím porovnání se subjektivním vjemem lidských pozorovatelů. Cílem této práce je vytvořit systém, v rámci kterého bude možné sbírat data o lidském vizuálním vjemu na základě podobnosti objektů. Tato data bude možné použít pro porovnání zdrojů zkreslení aplikovaných na trojrozměrné trojúhelníkové sítě. Vytvořený systém má podobu webové hry.cs
dc.format55 s. (88 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvývoj webových aplikacícs
dc.subjecttrojúhelníkové sítěcs
dc.subjectvideoherní designcs
dc.subjectpočítačová grafikacs
dc.subjectzpracování trojúhelníkových sítícs
dc.subjectzdroje zkreslenícs
dc.subjectsběr lidských datcs
dc.titleSystém pro sběr dat o podobnosti trojúhelníkových sítí formou webové hrycs
dc.title.alternativeSystem for collecting data on triangle mesh similarity in the form of a web based gameen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedVisual information is subjective and therefore difficult to evaluate on the basis of technical criteria. Many different metrics with different results concerning this topic may be found, but the assessment of their accuracy is possible only by comparing with the subjective opinions of human observers. This thesis presents a system which collects data on human visual perception based on the similarity of objects. This data can be used to compare the sources of distortions applied to 3D triangle meshes. The created system is a browser game.en
dc.subject.translatedweb application developmenten
dc.subject.translatedtriangle meshesen
dc.subject.translatedvideogame designen
dc.subject.translatedcomputer graphicsen
dc.subject.translatedtriangle mesh processingen
dc.subject.translatedsources of distortionen
dc.subject.translatedcollection of human dataen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
system-pro-sber(5).pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
A15B0160P posudek.pdfPosudek oponenta práce490,56 kBAdobe PDFView/Open
A15B0160P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce189,63 kBAdobe PDFView/Open
A15B0160P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce91,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.