Title: Převodník Excel - OWL
Other Titles: Excel - OWL converter
Authors: Jaroš, Patrik
Advisor: Kryl Martin, Ing.
Referee: Včelák Petr, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32273
Keywords: excel;owl;převodník;ontologie;rdf
Keywords in different language: excel;owl;converter;ontology;rdf
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problémem komunikace s doménovými experty při modelování ontologie určité domény. Cílem práce je vytvořit převodník mezi OWL a Excelovskými soubory, který by umožnil doménovým expertům pracovat v prostředí Excelu. V úvodu práce seznamuje čtenáře s oblastí RDF, RDF Schema a OWL. V další části práce je popsán návrh strukturalizace dat ontologie v Excelu a implementace převodníku. Na konci práce je ověřena správná funkčnost převodníku s ohledem na požadavky zmíněné v návrhu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the problem of communication with domain experts in the phase of modeling an ontology describing a particular domain. The aim of the thesis is to create a converter between OWL and Excel files, allowing domain experts to work in Excel environment. In the introduction, the reader familiarizes with RDF, RDF Schema, and OWL. The next part of thesis describes the proposal of ontology data structuring in Excel and the implementation of the converter. In the end, the correct functionality of the converter is verified, with respect to requirements mentioned in the proposal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-PatrikJaros.pdfPlný text práce778,24 kBAdobe PDFView/Open
A14B0414P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce295,55 kBAdobe PDFView/Open
A14B0414Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce877,22 kBAdobe PDFView/Open
A14B0414P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce101,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.