Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLipka Richard, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKouba, Přemysl
dc.contributor.refereePotužák Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-8-28
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:50Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:50Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-28
dc.identifier75902
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32277
dc.description.abstractHlavním tématem této bakalářské práce je vytvoření modelu elektrické přenosové sítě spolu s návrhem a implementací výměny dat mezi vrstvami aplikace. Tato bakalářská práce navazuje na sérii předchozích, které vznikly v rámci spolupráce Katedry informatiky a výpocetní techniky a Katedry kybernetiky. V první části práce je popsána obecná teorie grafů spolu s popisem dostupných JAVA knihoven. V další kapitole je uveden detailní rozbor použitého datového i fyzického modelu přenosové sítě včetně popisu komunikace mezi jednotlivými komponentami. Následuje popis současného stavu architektury aplikace. V poslední části této bakalářské práce jsou pak navržena řešení datových modelů a vylepšení výměny dat. Návrhy obsažené v závěru této práce mohou být využity v budoucnu v navazujících bakalářských nebo diplomových pracích.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřenosová soustavacs
dc.subjectdatový modelcs
dc.subjectormcs
dc.subjectjpacs
dc.subjectaplikační servercs
dc.titleNávrh a implementace datového modelu pro vizualizaci přenosové soustavycs
dc.title.alternativeDesign and implementation of data model for electric power transmission visualisationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this bachelor thesis is creating the model of electric power transmission together with design and implementation of data exchange between application layers. This thesis is the second part of the ongoing project which was created in cooperation between Faculty of Applied Sciences and Department of Cybernetics. The thesis contains graph theory together with Java graph libraries description and comparison in the first part. Next chapter contains an analysis of data model and description of inter-component communication. Last part of this thesis include the de scription of the implemented data and improvements of the application data exchange. Suggestions made in conclusion of this thesis can be used in future in subsequent bachelor or master thesis.en
dc.subject.translatedelectric power transmissionen
dc.subject.translateddata modelen
dc.subject.translatedormen
dc.subject.translatedjpaen
dc.subject.translatedapplication serveren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce940,08 kBAdobe PDFView/Open
A14B0283P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce210,91 kBAdobe PDFView/Open
A14B0283P posudek.pdfPosudek oponenta práce368,22 kBAdobe PDFView/Open
A14B0283P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce97,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.