Title: Výuka vlastivědy metodami dramatické výchovy ve čtvrté třídě v Základní škole Sedlec
Other Titles: Teaching Background Studies through Drama in Your Four of Primary School in Sedlec
Authors: Havlíčková, Aneta
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32319
Keywords: dramatická výchova;základní škola v sedlci;vlastivěda;metody a techniky dramatické výchovy;čtvrtá třída;první stupeň.
Keywords in different language: drama education;elementary school in sedlec;background studies;methods and techniques of drama education;4th grade;primary school.
Abstract: Ve své diplomové práci se budu zabývat výukou vlastivědy metodami dramatické výchovy. V teoretické části blíže představím vymezení pojmu dramatická výchova, její začlenění do rámcového vzdělávacího programu. Dále se budu zabývat formami, principy a cíli této výchovy. Nejvíce se budu věnovat metodám a technikám dramatické výchovy. V části praktické budu popisovat mnou vytvořený a odučený tematický blok "Karel IV." a svůj pohled na průběh činnosti. U každé aktivity uvedu výukový cíl, cíle a metody dramatické výchovy a rozvíjené klíčové kompetence.
Abstract in different language: In my dissertation I deal with education of background studies and drama education. In the theoretical part I describe the definition of drama education, and its incorporation into framework educational program and I also deal with its forms, principles and objectives of drama. The largest part is dedicated to methods and techniques of drama education and possible obstacles while using methods of mentioned education. In the practical part I describe the thematical block called "Karel IV." There are objectives, methods of drama education and developed key competences mentioned by each of the activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Havlickova VP.pdfPosudek vedoucího práce622,72 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova OP.pdfPosudek oponenta práce582,2 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova O.pdfPrůběh obhajoby práce362,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.