Title: Hodnocení vybraných ZŠ v Plzeňském kraji z hlediska inkluze
Other Titles: Evaluation of selected primary schools in the Pilsen region from the point of view of inclusion
Authors: Vrbová, Michaela
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32321
Keywords: ukazatel inkluze;hodnocení inkluze;oblast kultury;oblast podmínek;oblast praxe;oblast relace;koordinátor inkluze;speciální vzdělávací potřeby;podpůrná opatření.
Keywords in different language: inclusion indicator;evaluation of inclusion;culture area;condition area;practice area;relationship area;inclusion co-ordinator;special educational needs;support measures.
Abstract: Diplomová práce se zabývá současným inkluzivním vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pojící se s inkluzí, nastíněn vývoj inkluzivního vzdělávání, zmíněny podmínky pro jeho fungování včetně představení Ukazatele inkluze-nástroje posuzujícího míru inkluzivity. V praktické části dochází k hodnocení vybraných základních škol v Plzeňském kraji z hlediska inkluze, které jsou zapojeny do projektu Cesty k inkluzi. Hodnocení škol probíhá na základě anketních výpovědí žáků, jejich zákonných zástupců a rozhovorů s koordinátory inkluze v rámci čtyř zkoumaných oblastí (kultury, podmínek, praxe a relace).
Abstract in different language: The diploma thesis deals with contemporary inclusive education of pupils with special educational needs at elementary schools. In the theoretical part, basic concepts relating to inclusion and its development are outlined. Subsequently, the conditions for its functioning are mentioned, including the introduction of the Inclusion indicators tools assessing the degree of inclusion. In the practical part, selected primary schools in the Pilsen Region that are involved in the Paths of Inclusion project are evaluated in terms of inclusion. The evaluation of schools is based on the survey of pupils, their legal representatives and interview of co-ordinators of inclusion within the four areas studied (culture, conditions, practices and relationships).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodnoceni vybranych ZS v Plzenskem kraji z hlediska inkluze.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Vrbova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Vrbova OP.pdfPosudek oponenta práce584,3 kBAdobe PDFView/Open
Vrbova O.pdfPrůběh obhajoby práce358,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.