Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSoukup, Ladislav
dc.contributor.authorŠkopková, Lenka
dc.contributor.refereeValentová, Vendulka
dc.date.accepted2012-05-11
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:12Z
dc.date.available2010-12-07cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:12Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-21
dc.identifier42883
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3233
dc.description.abstractPráce pojednává o vývoji manželského práva mezi lety 1811 ? 1964. Manželství a celkově rodinné právo bylo upravováno na našem území ve vymezeném období ABGB až do roku 1950. Na vývoj mělo vliv i kanonické a římské právo. Zákon o právu rodinném z roku 1950 byl nahrazen v roce 1963 Zákonem o rodině, který přejal mnohá jeho ustanovení.cs
dc.format81 s. (132 330 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectmanželské právocs
dc.subjectrodinné právocs
dc.subjectVšeobecný občanský zákoník rakouskýcs
dc.subjectkanonické právocs
dc.subjectřímské právocs
dc.subjectzákon o právu rodinnémcs
dc.subjectzákon o rodiněcs
dc.subjectmanželská novelacs
dc.titleVývoj právní úpravy manželství 1811 - 1964cs
dc.title.alternativeHistorical development of matrimonial law 1811 - 1964en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work offers a discourse on the matrimonial law development in the period 1811-1964. The marriage and the family law, as a whole, were regulated by ABGB within our territory and in the above stated period until 1950. The development was influenced by the canon as well as Roman law. The Act on the Family Law dating back to 1950 was replaced by the Family Act in 1963, which adopted many provisions of the first mentioned one.en
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedmatrimonial lawen
dc.subject.translatedfamily lawen
dc.subject.translatedAustrian universal civil codeen
dc.subject.translatedcanon lawen
dc.subject.translatedroman lawen
dc.subject.translatedact on family lawen
dc.subject.translatedfamily acten
dc.subject.translatedmatrimonial amendmenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyvoj_pravni_upravy_manzelstvi_1811-1964.pdfPlný text práce700,23 kBAdobe PDFView/Open
DP - Skopkova.pdfPosudek vedoucího práce42,44 kBAdobe PDFView/Open
OP - Skopkova.pdfPosudek oponenta práce44,69 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Skopkova L..pdfPrůběh obhajoby práce54,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.