Title: Oskulační křivky
Other Titles: Osculating curves
Authors: Osmiková, Veronika
Advisor: Tomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
Referee: Ježek František, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32342
Keywords: oskulační křivka;dotyk řádu q;tait-kneserova věta
Keywords in different language: osculating curves;contact of q-th order;tait-kneser theorem
Abstract: Tato práce se věnuje oskulačním křivkám a jejich systémům. Nejprve jsou uvedeny definice základních pojmů. Dále se práce věnuje definici dotyku řádu q dvou křivek a jeho souvislostí s oskulačními křivkami. Poté je zpracován výčet různých typů oskulačních křivek zahrnující jejich definici, oskulační a hyperoskulační vlastnosti, způsob výpočtu a vždy nejméně jeden příklad. Dále se práce zabývá vlastnostmi systémů oskulačních křivek na základě variací Tait-Kneserovy věty.
Abstract in different language: This thesis deals with osculating curves and their families. First, definitions of basic terms are given. Further, the thesis deals with the definition of the contact of q-th order of two curves and its relation to the osculating curves. Then, a list of different kinds of osculating curves, including their definition, osculating and hyperosculating properties, the calculation method and at least one example is given. Further, the thesis deals with families of osculating curves and their properties based on variations of the Tait-Kneser theorem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oskulacni krivky.pdfPlný text práce3,93 MBAdobe PDFView/Open
PO_Osmikova.pdfPosudek oponenta práce916,07 kBAdobe PDFView/Open
PV_Osmikova.pdfPosudek vedoucího práce653,25 kBAdobe PDFView/Open
OB_Osmikova.pdfPrůběh obhajoby práce247,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.