Title: Odhady prvního vlastního čísla okrajových úloh
Other Titles: Estimates of the Principal Eigenvalue of Boundary Value Problems
Authors: Ernest, Petr
Advisor: Benedikt Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32344
Keywords: odhady prvního vlastního čísla;okrajové úlohy
Keywords in different language: estimates of principal eigenvalue;boundary value problems
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá dolními a horními odhady prvního vlastního čísla okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice druhého rádu. Detailně jsou popsány odhady prvního vlastního čísla okrajové úlohy pro pro obyčejné lineární diferenciální rovnice druhého rádu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Estimates of Principal Eigenvalue of the Boundary Value Problems for second order Ordinary Differential Equations. In detail, the Estimates of Principal Eigenvalue of the Boundary Value Problems for second order Linear Ordinary Differential Equations are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ernest.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
PO_Ernest.pdfPosudek oponenta práce748,46 kBAdobe PDFView/Open
PV_Ernest.pdfPosudek vedoucího práce531,66 kBAdobe PDFView/Open
OB_Ernest.pdfPrůběh obhajoby práce249,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.