Title: Proplétací polynom
Other Titles: Interlace polynomial
Authors: Hofman, Jakub
Advisor: Holub Přemysl, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Teska Jakub, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32345
Keywords: teorie grafů;eulerovský tah;grafový invariant;proplétací polynom
Keywords in different language: graph theory;eulerian circuit;graph invariant;interlace polynomial
Abstract: Předmětem práce je grafový invariant známý jako proplétací polynom. Nejprve se podíváme na okolnosti vedoucí k jeho vzniku a poté popíšeme jeho základní vlastnosti s pomocí dříve publikovaných článků. Nakonec se pokusíme najít iterativní předpis polynomu pro třídu "šestiúhelníkových" grafů.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is the graph invariant known as the interlace polynomial. We will first take a look at the circumstances that led to its creation, before describing its basic properties using previously-published articles. We will then try to find the iterative formula of the polynomial for the class of "hexagonal" graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hofman.pdfPlný text práce552,69 kBAdobe PDFView/Open
PV_Hofman.pdfPosudek vedoucího práce691,09 kBAdobe PDFView/Open
PO_Hofman.pdfPosudek oponenta práce984,11 kBAdobe PDFView/Open
OB_Hofman.pdfPrůběh obhajoby práce263,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.