Title: Modelování a odhadování výsledků ledního hokeje
Authors: Hellusová, Pavlína
Advisor: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Referee: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32349
Keywords: odhad sportovních výsledků;lední hokej;výhoda domácího týmu;poissonovo rozdělení
Keywords in different language: sport results prediction;ice hockey;home team advantage;poisson distribution
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a odhadováním výsledků ledního hokeje, konkrétně základní části české Extraligy mezi lety 20112017. Součástí práce je seznam základních modelů využívaných v oblasti modelování sportovních utkání a jejich krátký popis. Hlavním zpracovaným modelem je dvojitý Poissonův model, na který navazuje i představená inovace. Hlavním cílem úpravy je vytvořit model zohledňující rozdílný vliv tzv. domácí výhody na jednotlivé týmy a otestovat, zda tato změna vylepší predikční schopnosti modelu. V závěru práce je kvalita predikcí obou modelů ověřena na imaginárním sázení proti sázkové kanceláři.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on modeling and prediction of ice hockey match results, specificaly on the regular seasons of the highest-level Czech league, the Extraliga, between 2011 and 2017. The first section of the thesis comprises a list of basic models used in sport matches modeling and their short descriptions. The central part is dedicated to the double Poisson distribution model, which is also the basis for the presented innovation. The main goal of the changes made is to create a model taking into account the effect of the so called home team advantage on individual teams and to test if the predictive ability of the model increased. In the last section, the quality of predictions of both models is checked by fictive betting against a bookmaker.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hellusova.pdfPlný text práce747,66 kBAdobe PDFView/Open
PV_Hellusova.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
PO_Hellusova.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
OB_Hellusova.pdfPrůběh obhajoby práce310,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.