Název: \vyraz{L(p,q)} - ohodnocení grafů
Další názvy: L(p,q)-labeling of graphs
Autoři: Šiková, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Holub Přemysl, Doc. RNDr. Ph.D.
Oponent: Čada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32353
Klíčová slova: teorie grafů;l(2;1)-ohodnocení grafů;základní třídy grafů;produkty grafů;cirkulační grafy;kneserovy grafy;podrozdělení grafů;zobecněné petersenovy grafy;prismy;regulární sítě
Klíčová slova v dalším jazyce: graph theory;l(2;1)-labelling of graphs;basic graphs classes;planar graphs;cartesian products of graphs;circular graphs;kneser graphs;subdivisions of graphs;generalized petersen graphs;prisms;regular grids
Abstrakt: Tato práce se zabývá L(2,1)-ohodnocením grafů a zkoumá horní a dolní mez pro číslo lambda(2,1). Práce dále shrnuje známé výsledky v oblasti základních tříd grafů, rovinných grafů, produktů grafů, cirkulačních grafů, Kneserových grafů, podrozdělení grafů, zobecněných Petersenových grafů, prisem a regulárních sítí. V práci jsou publikovány vlastní výsledky týkající se hledání horní hranice či přesné hodnoty lambda(2,1) pro některé cirkulační grafy, které vylepšují doposud známou obecnou horní mez a jsou v ní dokázany horni meze pro lambda(2,1) Kartézskeho produktu nekonečných regulárních sítí a nekonečné cesty.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a L(2,1)-labelling of graphs and studies upper and lower bounds on the number lambda(2,1). The thesis further summarizes known results on the number lambda(2,1) of basic graphs classes, planar graphs, Cartesian products of graphs, circular graphs, Kneser graphs, subdivisions of graphs, generalized Petersen graphs, prisms and regular grids. In the thesis some new upper bounds or exact values on lambda(2,1) for some circular graphs are shown. These bounds improve a previously known general bound. There are also proven some upper bounds for Cartesian products of infinite regular grids and the infinite path.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka_sikova.pdfPlný text práce312,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Sikova.pdfPosudek oponenta práce75,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Sikova.pdfPosudek vedoucího práce949,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OB_Sikova.pdfPrůběh obhajoby práce261,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32353

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.