Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHolub Přemysl, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠiková, Karolína
dc.contributor.refereeČada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-19
dc.date.accessioned2019-03-15T10:18:29Z-
dc.date.available2017-10-2
dc.date.available2019-03-15T10:18:29Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-24
dc.identifier75557
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32353
dc.description.abstractTato práce se zabývá L(2,1)-ohodnocením grafů a zkoumá horní a dolní mez pro číslo lambda(2,1). Práce dále shrnuje známé výsledky v oblasti základních tříd grafů, rovinných grafů, produktů grafů, cirkulačních grafů, Kneserových grafů, podrozdělení grafů, zobecněných Petersenových grafů, prisem a regulárních sítí. V práci jsou publikovány vlastní výsledky týkající se hledání horní hranice či přesné hodnoty lambda(2,1) pro některé cirkulační grafy, které vylepšují doposud známou obecnou horní mez a jsou v ní dokázany horni meze pro lambda(2,1) Kartézskeho produktu nekonečných regulárních sítí a nekonečné cesty.cs
dc.format35 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectteorie grafůcs
dc.subjectl(2cs
dc.subject1)-ohodnocení grafůcs
dc.subjectzákladní třídy grafůcs
dc.subjectprodukty grafůcs
dc.subjectcirkulační grafycs
dc.subjectkneserovy grafycs
dc.subjectpodrozdělení grafůcs
dc.subjectzobecněné petersenovy grafycs
dc.subjectprismycs
dc.subjectregulární sítěcs
dc.title\vyraz{L(p,q)} - ohodnocení grafůcs
dc.title.alternativeL(p,q)-labeling of graphsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with a L(2,1)-labelling of graphs and studies upper and lower bounds on the number lambda(2,1). The thesis further summarizes known results on the number lambda(2,1) of basic graphs classes, planar graphs, Cartesian products of graphs, circular graphs, Kneser graphs, subdivisions of graphs, generalized Petersen graphs, prisms and regular grids. In the thesis some new upper bounds or exact values on lambda(2,1) for some circular graphs are shown. These bounds improve a previously known general bound. There are also proven some upper bounds for Cartesian products of infinite regular grids and the infinite path.en
dc.subject.translatedgraph theoryen
dc.subject.translatedl(2en
dc.subject.translated1)-labelling of graphsen
dc.subject.translatedbasic graphs classesen
dc.subject.translatedplanar graphsen
dc.subject.translatedcartesian products of graphsen
dc.subject.translatedcircular graphsen
dc.subject.translatedkneser graphsen
dc.subject.translatedsubdivisions of graphsen
dc.subject.translatedgeneralized petersen graphsen
dc.subject.translatedprismsen
dc.subject.translatedregular gridsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka_sikova.pdfPlný text práce312,77 kBAdobe PDFView/Open
PO_Sikova.pdfPosudek oponenta práce75,54 kBAdobe PDFView/Open
PV_Sikova.pdfPosudek vedoucího práce949,76 kBAdobe PDFView/Open
OB_Sikova.pdfPrůběh obhajoby práce261,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.