Title: Problémy Ramseyova typu na grafech
Authors: Špaček, Ondřej
Advisor: Čada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Teska Jakub, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32354
Keywords: ramseyova teorie;online ramseyova teorie;ramseyovo číslo;online ramseyovo číslo;odhady ramseyových čísel;horní odhad online ramseyových čísel kružnic.
Keywords in different language: ramsey theory;online ramsey theory;ramsey number;online ramsey number;bounds for ramsey numbers;upper bound for online ramsey numbers of cycles.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Ramseyovou teorií. Jsou zde shrnuty základní výsledky Ramseyovy teorie na grafech a online Ramseyovy teorie. V poslední kapitole se zabýváme horním odhadem online Ramseyova čísla pro sudé a liché kružnice.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Ramsey theory. There are summarized the basic results of Ramsey theory on graphs and online Ramsey theory. In the last chapter we are dealing with upper bound for online Ramsey numbers of even and odd cycles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ospacek.pdfPlný text práce344,17 kBAdobe PDFView/Open
PV_Spacek.pdfPosudek vedoucího práce65,06 kBAdobe PDFView/Open
PO_Spacek.pdfPosudek oponenta práce815,21 kBAdobe PDFView/Open
OB_Spacek.pdfPrůběh obhajoby práce248,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.