Název: Vojenské trestní právo v Rakousku a ČSR
Další názvy: Military criminal law in Austria and Czechoslovakia
Autoři: Kolařík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Ladislav
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3238
Klíčová slova: vojenské trestní právo;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: military criminal law;Czech republic
Abstrakt: Práce se věnuje popisu vojenského trestního práva hmotného, které bylo platné na území dnešní České republiky v letech 1855 až 1950.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the description of military criminal law, which applied to the Czech lands since 1855 to 1950.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Doplomova prace -Kolarik.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Kolarik.pdfPosudek vedoucího práce59,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Kolarik.pdfPosudek oponenta práce50,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Kolarik J..pdfPrůběh obhajoby práce55,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3238

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.