Title: Historická naučná stezka v regionu Kynšperk nad Ohří a její didaktické využití.
Other Titles: Historical educational trail in the region Kynšperk nad Ohří and its didactic use.
Authors: Wagner, Vojtěch
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32380
Keywords: naučná stezka;kynšperk nad ohří;středověk;kulturní památky;historické památky;architektura;didaktické využití
Keywords in different language: educational trail;kynšperk nad ohří;middle ages;cultural monuments;historical monuments;architecture;didactic use
Abstract: Během studia jsem se seznamoval po dílech s českými i světovými dějinami. Doplňoval jsem si vědomosti a nacházel krásu ve výzkumu historie. Přemýšlel jsem o předání této krásy mezi další lidi a tak mne oslovilo nabídnuté téma vytvořit historickou naučnou stezku a přijal jsem ho jako výzvu. Ve své práci jsem se zaměřil na vytvoření historické naučné stezky města, ve kterém jsem vyrůstal. Navrhovaná stezka se bude zabývat památkami v historické části města. Bude v dosahu základní školy a tudíž vhodná k didaktickému využití při výuce dějepisu.
Abstract in different language: During my studies I became familiar with the works of Czech and world history. I complement the knowledge and found beauty in historical research. I was thinking about passing this beauty among other people, and so I was approached by the theme I created to create a historical educational trail, and I accepted it as a challenge. In my work I focused on creating a historical educational path of the city I grew up in. The proposed trail will cover monuments in the historic part of town. It will be within reach of primary school and therefore suitable for didactic use in teaching history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Wagner.pdfPlný text práce11,09 MBAdobe PDFView/Open
Wagner V.pdfPosudek vedoucího práce453,39 kBAdobe PDFView/Open
Wagner O.pdfPosudek oponenta práce314,03 kBAdobe PDFView/Open
Wagner P.pdfPrůběh obhajoby práce224,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.