Title: Odsun obyvatelstva německé národnosti z Plesné v letech 1945-1948
Other Titles: The removal of the population of German nationality from Plesna in 1945-1948
Authors: Svoboda, Lukáš
Advisor: Řeháček Karel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32386
Keywords: odsun;obyvatelé;německá národnost;plesná;pohraničí
Keywords in different language: transfer;inhabitants;german nationality;plesná;borderland
Abstract: Tato bakalářská práce byla věnována odsunu obyvatelstva německé národnosti z Plesné v letech 1945-1948. Cílem práce byl pokus o podrobný pohled na problematiku obyvatelstva německé národnosti v Plesné v letech 1945-1948. Z časového hlediska je práce vymezena na jedné straně rokem 1945, kdy skončila 2. světová válka, a na druhé straně rokem 1948, kdy došlo k vysídlení většiny obyvatelstva německé národnosti z Plesné. Výsledkem výzkumu je předložená syntetická kvalifikační práce regionálního charakteru. Práce vznikla na základě archivního výzkumu archiválií, studia celostátní a regionální odborné literatury a výpovědi pamětníka (metoda oral history).
Abstract in different language: This bachelors thesis was dedicated to the displacement of the German nation inhabitants from Plesná in the years 1945-1948. The aim of this piece of work was an attempt of a detailed view of the issue of the German nation inhabitants in Plesná in the years 1945-1948. From the point of view of time, the work is confined with the year 1945, when the World War II ended, and the year 1948, when the displacement of the majority of German nation inhabitants from Plesná occurred. The result of the research is a provided synthetic qualifying work of a regional character. The work was written based on the archival research of the archives, study of the nation and regional technical literature and the method of oral history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odsun obyvatelstva nemecke narodnosti z Plesne v letech 1945-1948_Svoboda.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda V.pdfPosudek vedoucího práce805,62 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda O.pdfPosudek oponenta práce526,87 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda P.pdfPrůběh obhajoby práce200,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.