Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘeháček Karel, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSvoboda, Lukáš
dc.date.accepted2018-6-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:18:49Z-
dc.date.available2017-5-29
dc.date.available2019-03-15T10:18:49Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-24
dc.identifier73670
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32386-
dc.description.abstractTato bakalářská práce byla věnována odsunu obyvatelstva německé národnosti z Plesné v letech 1945-1948. Cílem práce byl pokus o podrobný pohled na problematiku obyvatelstva německé národnosti v Plesné v letech 1945-1948. Z časového hlediska je práce vymezena na jedné straně rokem 1945, kdy skončila 2. světová válka, a na druhé straně rokem 1948, kdy došlo k vysídlení většiny obyvatelstva německé národnosti z Plesné. Výsledkem výzkumu je předložená syntetická kvalifikační práce regionálního charakteru. Práce vznikla na základě archivního výzkumu archiválií, studia celostátní a regionální odborné literatury a výpovědi pamětníka (metoda oral history).cs
dc.format45 s. (78 149 znaků), p. I-IX.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectodsuncs
dc.subjectobyvatelécs
dc.subjectněmecká národnostcs
dc.subjectplesnács
dc.subjectpohraničícs
dc.titleOdsun obyvatelstva německé národnosti z Plesné v letech 1945-1948cs
dc.title.alternativeThe removal of the population of German nationality from Plesna in 1945-1948en
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelors thesis was dedicated to the displacement of the German nation inhabitants from Plesná in the years 1945-1948. The aim of this piece of work was an attempt of a detailed view of the issue of the German nation inhabitants in Plesná in the years 1945-1948. From the point of view of time, the work is confined with the year 1945, when the World War II ended, and the year 1948, when the displacement of the majority of German nation inhabitants from Plesná occurred. The result of the research is a provided synthetic qualifying work of a regional character. The work was written based on the archival research of the archives, study of the nation and regional technical literature and the method of oral history.en
dc.subject.translatedtransferen
dc.subject.translatedinhabitantsen
dc.subject.translatedgerman nationalityen
dc.subject.translatedplesnáen
dc.subject.translatedborderlanden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odsun obyvatelstva nemecke narodnosti z Plesne v letech 1945-1948_Svoboda.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda V.pdfPosudek vedoucího práce805,62 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda O.pdfPosudek oponenta práce526,87 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda P.pdfPrůběh obhajoby práce200,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.