Název: Předpoklady vydržení v českém právu
Další názvy: Presumption Of Usucaption In the Czech Law
Autoři: Zuckermannová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Dostalík, Petr
Oponent: Černý, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3242
Klíčová slova: vydržení;dobrá víra;držba;římské právo;usucapio;bona fides;possessio;ABGB;střední občanský zákoník;občanský zákoník;vydržecí doba;předpoklady vydržení
Klíčová slova v dalším jazyce: usucaption;good faith;possession;roman law;general civil code;usucapio;bona fides;possessio;civil code;usucaption time;presumption of usucaption
Abstrakt: Práce pojednává o institutu vydržení a jeho předpokladech v římském a českém právu. Sleduje vývoj vydržení v českém právu od Obecného občanského zákoníku až po současnost. Ve druhé části se podrobněji věnuje dobré víře jako předpokladu vydržení, jejímu vývoji v římském právu, právnímu významu a její ochraně.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the Institute of Usucaption and its assumptions in the Czech and Roman law. It monitors developments in the endurance Czech law by the General Civil Code to the present. In the second part is further discussed in good faith as provided withstanding, its development in the Roman law, the legal significance and its protection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Predpoklady_vydrzeni_v_ceskem_pravu_final.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Zuckermannova K..pdfPosudek vedoucího práce121,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Zuckermannova K..pdfPosudek oponenta práce36,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Zuckermannova K..pdfPrůběh obhajoby práce57,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3242

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.