Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorEretová, Kristýna
dc.contributor.refereeCoufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:14Z-
dc.date.available2016-11-29
dc.date.available2019-03-15T10:19:14Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-18
dc.identifier72553
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32430-
dc.description.abstractDiplomová práce ,,Projektové vyučování v matematice na I. stupni základní školy" je rozdělena na několik částí. První část se věnuje charakteristice dítěte mladšího školního věku z komplexního hlediska. Druhá část přibližuje výuku matematiky z historického hlediska a věnuje se hlavnímu dokumentu státní úrovně ve školství - Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Ve třetí části jsou zpracované nejdůležitější informace o projektovém vyučování, jeho historie, slabé a silné stránky, principy i doporučení, jak postupovat při plánování projektu. Ve čtvrté části jsou navrženy tři projekty pro tři různé ročníky na I. stupni ZŠ, které je možné využít. Projekty jsou doplněny o postřehy z realizace projektů i o jejich reflexe.cs
dc.format134 s. 127 690 znaků
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectprojektové vyučovánícs
dc.subjectmatematikacs
dc.subjecti. stupeň základní školycs
dc.subjectdítě mladšího školního věkucs
dc.subjecthistorické hledisko matematikycs
dc.subjectrámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánícs
dc.subjectplánování projektucs
dc.subjecttři projektycs
dc.subjectrealizacecs
dc.subjectreflexe.cs
dc.titleProjektové vyučování v matematice na I. stupni základní školycs
dc.title.alternativeProject works in Maths at primary schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis "Project Teaching in Mathematics at the First Grade of Primary School" is divided into several parts. The first part deals with the comprehensive characteristics of a child at younger school age. The second part approaches with the teaching of mathematics from the historical point of view and deals with the main state document applied for education the Framework education program for primary education. The third part includes the most important information on project teaching, its history, weaknesses and strengths, principles and recommendations on how to proceed with the project planning. In the fourth part there are proposed three projects for three different grades that can be used at the first grade of primary school. The projects are supplemented with observations from the implementation of the projects and their reflection.en
dc.subject.translatedproject teachingen
dc.subject.translatedmathematicsen
dc.subject.translatedfirst grade of primary schoolen
dc.subject.translatedchild at younger school ageen
dc.subject.translatedhistorical point of mathematicsen
dc.subject.translatedthe framework education program for primary educationen
dc.subject.translatedthe project planningen
dc.subject.translatedthree projectsen
dc.subject.translatedimplementation of the projectsen
dc.subject.translatedreflection.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Eretova Kristyna.pdfPlný text práce5,67 MBAdobe PDFView/Open
Eretova posudek565.pdfPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Eretova577.pdfPosudek vedoucího práce713,38 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Eretova602.pdfPrůběh obhajoby práce432,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.