Název: Mnohostěny a jejich využití ve výuce
Další názvy: Polyhedrons and their use in teaching
Autoři: Knetlová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Kohout Václav, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32439
Klíčová slova: pravidelný mnohostěn;platon;platonské těleso;wolfram mathematica;pracovní list;model tělesa;síť tělesa
Klíčová slova v dalším jazyce: regular polyhedron;platon;platonic solid;wolfram mathematica;dualism;worksheet
Abstrakt: Diplomová práce byla založena na přípravě textů na jednotlivé hodiny výuky o mnohostěnech, realizaci hodin výuky a vyhodnocení jednotlivých lekcí. Diplomová práce je rozdělena na 3 větší celky. První část přináší krátký pohled do historie pravidelných mnohostěnů. V didaktické části je popsána má příprava na výuku o mnohostěnech, plán a představa o průběhu, následuje soubor pracovních listů. Poté je popsán skutečný průběh hodin včetně fotografií prací žáků. V poslední části, která byla zaměřena na práci v programu Wolfram Mathematica je včetně obrázků popis využití přiložených cdf souborů. V příloze se nachází vybrané vyplněné pracovní listy žáků.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my diploma thesis is preparation of texts for individual lessons on polyhedrons, realization of lessons and evaluation of individual lessons. The diploma thesis is divided into 3 larger units. The first part gives a brief look at the history of regular polyhedrons. The didactic part describes the preparation for teaching about polyhedrons, a plan and an idea about the course, followed by a set of worksheets. Then the actual course of the hours, including photos of the pupil's works, is described. In the last part, which was focused on work in Wolfram Mathematica, there is a description of the use of used cdf files. Attached are selected filled-in pupil's worksheets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Knetlova.pdfPlný text práce5,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni diplomove prace Anna Knetlova.pdfPosudek vedoucího práce313,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek DP Knetlova.pdfPosudek oponenta práce145,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Protokol Knetlova617.pdfPrůběh obhajoby práce303,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32439

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.