Title: Mnohostěny a jejich využití ve výuce
Other Titles: Polyhedrons and their use in teaching
Authors: Knetlová, Anna
Advisor: Kohout Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32439
Keywords: pravidelný mnohostěn;platon;platonské těleso;wolfram mathematica;pracovní list;model tělesa;síť tělesa
Keywords in different language: regular polyhedron;platon;platonic solid;wolfram mathematica;dualism;worksheet
Abstract: Diplomová práce byla založena na přípravě textů na jednotlivé hodiny výuky o mnohostěnech, realizaci hodin výuky a vyhodnocení jednotlivých lekcí. Diplomová práce je rozdělena na 3 větší celky. První část přináší krátký pohled do historie pravidelných mnohostěnů. V didaktické části je popsána má příprava na výuku o mnohostěnech, plán a představa o průběhu, následuje soubor pracovních listů. Poté je popsán skutečný průběh hodin včetně fotografií prací žáků. V poslední části, která byla zaměřena na práci v programu Wolfram Mathematica je včetně obrázků popis využití přiložených cdf souborů. V příloze se nachází vybrané vyplněné pracovní listy žáků.
Abstract in different language: The aim of my diploma thesis is preparation of texts for individual lessons on polyhedrons, realization of lessons and evaluation of individual lessons. The diploma thesis is divided into 3 larger units. The first part gives a brief look at the history of regular polyhedrons. The didactic part describes the preparation for teaching about polyhedrons, a plan and an idea about the course, followed by a set of worksheets. Then the actual course of the hours, including photos of the pupil's works, is described. In the last part, which was focused on work in Wolfram Mathematica, there is a description of the use of used cdf files. Attached are selected filled-in pupil's worksheets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Knetlova.pdfPlný text práce5,96 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Anna Knetlova.pdfPosudek vedoucího práce313,84 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP Knetlova.pdfPosudek oponenta práce145,16 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Knetlova617.pdfPrůběh obhajoby práce303,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.