Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKohout Václav, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKnetlová, Anna
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:17Z-
dc.date.available2016-12-9
dc.date.available2019-03-15T10:19:17Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier72635
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32439
dc.description.abstractDiplomová práce byla založena na přípravě textů na jednotlivé hodiny výuky o mnohostěnech, realizaci hodin výuky a vyhodnocení jednotlivých lekcí. Diplomová práce je rozdělena na 3 větší celky. První část přináší krátký pohled do historie pravidelných mnohostěnů. V didaktické části je popsána má příprava na výuku o mnohostěnech, plán a představa o průběhu, následuje soubor pracovních listů. Poté je popsán skutečný průběh hodin včetně fotografií prací žáků. V poslední části, která byla zaměřena na práci v programu Wolfram Mathematica je včetně obrázků popis využití přiložených cdf souborů. V příloze se nachází vybrané vyplněné pracovní listy žáků.cs
dc.format47 s., XXVIII s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpravidelný mnohostěncs
dc.subjectplatoncs
dc.subjectplatonské tělesocs
dc.subjectwolfram mathematicacs
dc.subjectpracovní listcs
dc.subjectmodel tělesacs
dc.subjectsíť tělesacs
dc.titleMnohostěny a jejich využití ve výucecs
dc.title.alternativePolyhedrons and their use in teachingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of my diploma thesis is preparation of texts for individual lessons on polyhedrons, realization of lessons and evaluation of individual lessons. The diploma thesis is divided into 3 larger units. The first part gives a brief look at the history of regular polyhedrons. The didactic part describes the preparation for teaching about polyhedrons, a plan and an idea about the course, followed by a set of worksheets. Then the actual course of the hours, including photos of the pupil's works, is described. In the last part, which was focused on work in Wolfram Mathematica, there is a description of the use of used cdf files. Attached are selected filled-in pupil's worksheets.en
dc.subject.translatedregular polyhedronen
dc.subject.translatedplatonen
dc.subject.translatedplatonic soliden
dc.subject.translatedwolfram mathematicaen
dc.subject.translateddualismen
dc.subject.translatedworksheeten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Knetlova.pdfPlný text práce5,96 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Anna Knetlova.pdfPosudek vedoucího práce313,84 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP Knetlova.pdfPosudek oponenta práce145,16 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Knetlova617.pdfPrůběh obhajoby práce303,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.