Title: Obchodní zákoník 1862 - základ obchodního práva v našich zemích
Other Titles: The Commercial Code of 1862 - The Basis of Commercial Law in Our Country
Authors: Kolaja, Robert
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32453
Keywords: komparace;obchodní právo;všeobecný obchodní zákoník z roku 1862;česká historie.
Keywords in different language: comparison;commercial law;the commercial code of 1862;czech history.
Abstract: Ve své diplomové práci představuji Všeobecný obchodní zákoník z roku 1862 jako zdroj inspirací pro odvětví obchodního práva, které, i přes své různorodé pojetí, je důstojným odvětvím našeho soukromého práva. Hlavním cílem této práce je ověřit hypotézu, která nahlíží na Všeobecný obchodní zákoník jako na významné dílo novodobého práva, a zároveň jako na důležitý zdroj poznání pro současnou právní úpravu obchodního práva. Potvrdit, či vyvrátit, tuto hypotézu se pokusím prostřednictvím analýzy skutečností, a to ve smyslu historického exkurzu obchodního práva v českých zemích, rozboru Všeobecného obchodního zákoníku a komparací vybraných obchodněprávních institutů obsažených ve Všeobecném obchodním zákoníku a v současné právní úpravě.
Abstract in different language: The topic of this thesis is "The Commercial Code of 1862The Basis of Commercial Law in Our Country". This code was the predecessor of general code of commercial law and contained many important civil law rules. This thesis focuses on the comparison of the legal standards during the period 1862 2014 in the czech lands. Main part of thesis discuss editing works and reception of general code of commerce in 1863. It is the most important business law document of that time, simply because it influenced great deal of European countries and their enactments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Robert Kolaja_Obchodni zakonik 1862_zaklad obchodniho prava v nasich zemich.pdfPlný text práce698,88 kBAdobe PDFView/Open
DP - Kolaja Robert.pdfPosudek vedoucího práce71,16 kBAdobe PDFView/Open
OP - Kolaja Robert.pdfPosudek oponenta práce37,53 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Kolaja Robert.pdfPrůběh obhajoby práce41,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.