Title: Litevské statuty 1529,1566 a 1588
Other Titles: The Statutes of Lithuania in years of 1529, 1566 and 1588
Authors: Kruglikov, Denis
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32454
Keywords: litevský statut;litevské statuty;litevský statut 1529;litevský statut 1566;litevský statut 1588;litva;litevské velkoknížectví;litevská kodifikace;dějiny litvy;historie práva
Keywords in different language: lithuanian statute;lithuanian statutes;lithuanian statute 1529;lithuanian statute 1566;lithuanian statute 1588;the grand duchy of lithuania;lithuanian codification;history of lithuania;law history
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na téma Litevských statutů z let 1529, 1566 a 1588. Práce se věnuje nejprve vysvětlení pojmu Litevských statutů, jejich společným aspektům a rozvádí tento pojem v rámci právnické terminologie. Dále se zabývá historickými údálostmi a okolnostmi vzniku Prvního statutu a později i Statuty z roku 1566 a 1588. Následně popisuji systematiku všech Litevských statutů a vybraných odvětví práva, které jsou v nich obsaženy. V závěru věnuji pozornost postavení Litevských statutů, respektive jejich pozice v kontextu středověké Evropy.
Abstract in different language: This thesis is dedicated to the topic of the Lithuanian Statutes from years 1529, 1566 and 1588. First off this thesis tries to explain the term Lithuanian Statutes and their shared aspects. Furthermore, it describes the historical events that led to the creation of the First Statute and later creation the eventual creation of the Second and Third Statutes. Subsequently I describe the systematics of all the Lithuanian Statutes and selected areas of law that are incorporated within the Lithuanian Statutes. In the conclusion I pay attention to the position of the Lithuanian Statutes or more precisely to their position in the context of medieval Europe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova Prace Kruglikov Final.pdfPlný text práce494,92 kBAdobe PDFView/Open
DP - Kruglikov Denis.pdfPosudek vedoucího práce55,39 kBAdobe PDFView/Open
OP - Kruglikov Denis pdf.pdfPosudek oponenta práce45,73 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Kruglikov Denis.pdfPrůběh obhajoby práce38,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.