Title: Postavení a pravomoci panovníka podle Svodu zákonů
Other Titles: Status and powers of the sovereign according to the Digest of Laws of the Russian Empire
Authors: Trhlíková, Anna
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32462
Keywords: rusko;postavení a pravomoci panovníka;svod platných zákonů;fundamentální zákony;samoděržaví;19. století;kodifikace;pillersdorfova ústava
Keywords in different language: russia;status and powers of the sovereign digest of laws;fundamental laws;tsarist autocracy;19th century;codification;pillersdorf constitution
Abstract: Tématem mé diplomové práce je postavení a pravomoci panovníka podle Svodu platných zákonů. V první kapitole se zaměřuji na historický vývoj Ruska a dalších evropských států od průmyslové revoluce v Anglii do rozpadu Svaté Aliance. Ve druhé kapitole se zabývám právním vývojem Ruska před počátkem 19 století až do poloviny 19. století. Třetí kapitola podrobně popisuje Svod platných zákonů a Fundamentální zákony sloužící k posílení postavení a pravomocí cara. Ve čtvrté kapitole srovnávám Svod platných zákonů s Pillersdorfovou ústavou.
Abstract in different language: The topic of my diploma thesis is the status and powers of the sovereign according to the Digest of Laws of the Russian Empire. In the first chapter, I focus on the historical development of Russia and other European countries in the period from the Industrial Revolution in England to the collapse of the Holy Alliance. In the second chapter, I deal with the legal development of Russia before the beginning of the 19th century until the middle of the 19th century. The third chapter details the Digest of Laws and the Fundamental Laws serving to strengthen the status and powers of the Tsar. In the fourth chapter, I compare the Digest of Laws with the Pillersdorf Constitution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postaveni a pravomoci panovnika dle Svodu zakonu.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
DP - Trhlikova Anna.pdfPosudek vedoucího práce72,91 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Trhlikova Anna.pdfPrůběh obhajoby práce38,06 kBAdobe PDFView/Open
OP - Trhlikova Anna.pdfPosudek oponenta práce53,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.