Title: Návrh online diagnostického systému
Other Titles: Proposal of an Online Diagnostic System
Authors: Mužík, Martin
Advisor: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hornak Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32464
Keywords: online diagnostický systém;monitoring;transformátory;elektroizolační systém;degradační faktory;stárnutí;dga
Keywords in different language: online diagnostic system;monitoring;transformers;electrical insulation system;degradation factors;ageing;dga
Abstract: Předkládaná diplomová práce je ukázkou způsobu monitorování transformátorů. Vzhledem k tomu, že je monitorován hlavně stav izolačních materiálů, jsou v této práci představeny základní izolační materiály použité v transformátorech. Hlavním bodem této práce je rešerše možností komerčních čidel a systémů pro online monitorovací systém a součástí je i vypracovaný návrh jednoduchého diagnostického systému vzhledem k vybraným degradačním faktorům. Proveden byl také experiment prokazující vliv stárnutí na vybrané parametry.
Abstract in different language: The master thesis is an example of how to create monitoring of transformers. The basic insulating materials used in transformers are presented in this paper due to the fact that they are mainly monitored by the diagnostic systems. The main point of this work is research of possibilities of the commercial sensors and systems for the online monitoring system and the proposal of a simple diagnostic system is created with respect to selected degradation factors. At the end, there are presented the results of experiments showing the effect of ageing of selected parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Navrh online diagnostickeho systemu.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
070912_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,29 kBAdobe PDFView/Open
070912_oponent.pdfPosudek oponenta práce363,55 kBAdobe PDFView/Open
070912_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.