Název: Analýza a optimalizace materiálového toku ve výrobním podniku
Další názvy: Analysis and optimization of material flow in an industrial company
Autoři: Študlarová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Oponent: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32468
Klíčová slova: kaizen;kanban;metoda 5s;optimalizace;plýtvání;pdca;návratnost
Klíčová slova v dalším jazyce: kaizen;kanban;5s;optimalization;pdca;waste;return on investment
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci materiálového toku ve výrobním podniku. V teorii jsou popsané metody pro optimalizaci procesů. Praktická část byla provedena ve společnosti BRUSH SEM s.r.o.. Vlastní práce uvádí optimalizace materiálového toku ze skladu na montáž. Při optimalizacích se vycházelo z metod popsaných v teoretické části. Postupně jsou rozepsány optimalizace procesu a jejich ekonomické vyhodnocení. V poslední části jsou uvedené možné budoucí optimalizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses is focused to the optimization of the material flow in the production company. Methods for optimizing processes are described in the theoretical part. The practical part was made in BRUSH SEM s.r.o .. The practical part describes the optimization of the material flow from the warehouse to construction. The optimizations were based on the methods described in the theoretical part. Process optimization and economic evaluation are described. The final part is focused to possible future optimizations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_2018_studlarova.pdfPlný text práce4,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075026_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075026_oponent.pdfPosudek oponenta práce473,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075026_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.