Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBalík, Stanislav
dc.contributor.authorPauly, Jan
dc.contributor.refereeFormánková, Vlasta
dc.date.accepted2012-04-23
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:17Z
dc.date.available2011-03-21cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:17Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier44119
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3247
dc.description.abstractÚčelem této diplomové práce je v co možná nejkomplexnější podobě pojednat o různých aspektech povolání advokáta. Na danou problematiku je nahlíženo z pohledu advokáta jako podnikatele, přičemž druhá část práce se zabývá otázkou justiční role advokáta, resp. nastiňuje advokátní činnost v různých typech soudního řízení. Pro celistvější obraz na činnost advokáta se autor zabývá samotným pojmem advokát a advokacie. V daných otázkách je komparováno i s historickými daty a dobovým pojetím advokacie a advokáta. Na otázku advokáta jako podnikatele a zároveň jeho justiční roli je nahlíženo nejen z pohledu právního, ale současně i z pohledu etického.cs
dc.format76 s. (159 484 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadvokátics
dc.subjectadvokaciecs
dc.subjectmateriální a formální pojetí advokaciecs
dc.subjectadvokáti jako podnikatelécs
dc.subjectjustiční role advokátůcs
dc.subjectzákon o advokaciics
dc.subjectsamostatní advokátics
dc.subjectadvokáti v obchodní společnostics
dc.titlePovolání advokáta - podnikatelská a justiční role advokáta v minulosti a současnostics
dc.title.alternativeAttorney profession - attorney business and judicial position in the past and in the presenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is intended to provide the most comprehensive possible discussion of various aspects of the legal profession. The subject matter is viewed from the aspect of an attorney-at-law as an entrepreneur, where the second part of the work is concerned with the role of an attorney in the judicial system and describes the activities of lawyers in various types of court proceedings. To provide a more comprehensive picture of the activities of an attorney-at-law, the author discussed the concepts of an attorney as such and of the legal profession, i.e. the Bar. In these areas, a comparison is given between historical data and the historical concept of the legal profession and attorney-at-law. In relation to the aspect of an attorney as an entrepreneur and his role in the judicial system, the subject matter is analysed, not only from a legal point of view, but also in terms of ethics.en
dc.subject.translatedadvocatesen
dc.subject.translatedlegal professionen
dc.subject.translatedmaterial and formal concept of legal professionen
dc.subject.translatedadvocates as entrepreneuren
dc.subject.translatedjudicial role of advocatesen
dc.subject.translatedact on baren
dc.subject.translatedindependent advocatesen
dc.subject.translatedadvocates in business companyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-PAULY.pdfPlný text práce467,58 kBAdobe PDFView/Open
DP - Pauly J..pdfPosudek vedoucího práce62,4 kBAdobe PDFView/Open
OP - Pauly J..pdfPosudek oponenta práce36,43 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Pauly J..pdfPrůběh obhajoby práce56,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.