Title: Protikoronové ochrany velkých točivých strojů
Other Titles: Anti corona coating of large rotating machines
Authors: Kokoška, Martin
Advisor: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32485
Keywords: vysoké napětí;korona;klouzavý výboj;turbogenerátor;izolace;v-a charakteristika;vodivá páska;polovodivá páska
Keywords in different language: high voltage;corona;gliding discharge;turbo generator;insulation;i-v characteristic;conductive tape;semi-conductive tape
Abstract: Práce se zabývá protikoronovými ochranami, a to zejména v drážkové části a na výstupu z drážky magnetického obvodu turbogenerátoru. V úvodu práce je rozebrána důležitost izolačního systému pro vysokonapěťové točivé stroje a postup jeho výroby. Jsou zde vysvětleny příčiny vzniku výbojové činnosti a principy, jenž vysvětlují jejich fyzikální podstatu. Dále jsou podrobněji popsány vodivé a polovodivé ochrany proti koroně a materiály, ze kterých se tyto ochrany vyrábějí. Kromě aktuálně používaných materiálů jsou popsány i potenciální alternativy, jenž jsou momentálně předmětem výzkumu. Popis je doplněn technickými parametry jednotlivých ochranných pásek a laků, jenž tvoří nabídku předních světových výrobců. V poslední části práce je navržena metoda měření povrchové rezistivity ochranných pásek a laků, včetně dalších užitečných měření, která souvisejí s jejich diagnostikou.
Abstract in different language: Thesis describes anti-corona protection systems in stator slots and at the exit of the slot of high voltage turbo generator. The importance of the insulation system of high voltage rotary machines and the technology of manufacturing process is described in the beginning of the paper. It also describes the principle of discharge activity in order to explain it's physical nature. There is a focus on conductive and semi-conductive anti-corona protection systems and materials from which they are manufactured. Besides materials that are currently in commercial use there are also potential alternatives which are currently in the state of research. The description is supplemented by technical specification of available protection tapes and varnishes distributed by the world's leading manufacturers. In the last part of thesis an experimental method for resistivity measurement was proposed and described, among other methods that are used to diagnose the condition of conductive and semi-conductive tapes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KOKOSKA_MARTIN.pdfPlný text práce26,66 MBAdobe PDFView/Open
Kokoska_VED.jpgPosudek vedoucího práce201,58 kBJPEGView/Open
Kokoska_OP.jpgPosudek oponenta práce173,54 kBJPEGView/Open
Kokoska_OBH (2).jpgPrůběh obhajoby práce105,03 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.