Title: Mobilní aplikace určená pro inteligentní parkovací systém
Other Titles: Mobile application designed for intelligent parking system
Authors: Peleška, Libor
Advisor: Pavlíček Vladimír, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32494
Keywords: inteligentní parkovací systém;mobilní aplikace;android;xamarin;windows server;windows service;webová služba;mysql;xml
Keywords in different language: intelligent parking system;smartphone application;android;xamarin;windows server;windows service;webservice;mysql;xml
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá inteligentními parkovacími systémy, konkrétně na část předání informace o situaci na parkovišti uživateli. V práci je popsána problematika spolu s přístupy k jejímu řešení. Je zde představeno řešení pracující na indows Server 2012 spolu s aplikací operačního systému Android pro parkoviště před budovou FEL/ZČU. Obsluha serveru byla naprogramována za použití Visual Studio Community 2017 spolu s pluginem pro mobilní aplikace Xamarin, obojí za použití jazyku C#. Právě díky Xamarinu lze vytvořenou aplikaci snadno převést pro další operační systémy mobilních zařízení.
Abstract in different language: This master thesis is focused on the topic of intelligent parking systems, specifically on the part of transmit information about situation on the parking lot to the parking user. In this paper are described intelligent parking systems with their issues and approaches to their realization. A solution for server side on Windows Server 2012 is presented together with application for Android operating system which covers the situation on the parking lot in front of the building of Faculty of Electrical Engineering at University of West Bohemia. Server management service was made with Visual Studio Community 2017 containing plugin Xamarin, both with usage of language C#. Thanks to Xamarin the application is portable for other most common operation systems for mobile devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peleska_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
075337_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,73 kBAdobe PDFView/Open
075337_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce399,32 kBAdobe PDFView/Open
075337_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.