Název: Dekretální pravomoc prezidenta republiky v období 2. světové války
Další názvy: Decretive authority of president of republic in period of 2nd world war
Autoři: Pavlů, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Petr
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3250
Klíčová slova: Československo;Benešovy dekrety;2. světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovakia;Benes decrees;second world war
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou dekretů prezidenta republiky během druhé světové války. Popisuje historický, politický a právní vývoj dekretální pravomoci. Je zde pojednáno jakým způsobem a za jakým účelem byly dekrety prezidenta republiky vydávány. Součástí je i pojednání o osobě Edvarda Beneše a vztahu dekretů prezidenta republiky k Evropské Unii a Ústavnímu soudu ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about decretive authority of the President. It describes historical, political and legal development of decretive authority. In this thesis is also described why were decrees published. There are also some parts about Edvard Beneš´s personality, about attitude od European Union to decrees and about attitude of the Constitutional court of Czech republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dekretalni pravomoc prezidenta republiky v obdobi druhe svetove valky.pdfPlný text práce6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Pavlu T..pdfPosudek vedoucího práce72,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Pavlu T..pdfPosudek oponenta práce38,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Pavlu T..pdfPrůběh obhajoby práce59,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3250

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.