Title: Dekretální pravomoc prezidenta republiky v období 2. světové války
Other Titles: Decretive authority of president of republic in period of 2nd world war
Authors: Pavlů, Tomáš
Advisor: Beránek, Petr
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3250
Keywords: Československo;Benešovy dekrety;2. světová válka
Keywords in different language: Czechoslovakia;Benes decrees;second world war
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou dekretů prezidenta republiky během druhé světové války. Popisuje historický, politický a právní vývoj dekretální pravomoci. Je zde pojednáno jakým způsobem a za jakým účelem byly dekrety prezidenta republiky vydávány. Součástí je i pojednání o osobě Edvarda Beneše a vztahu dekretů prezidenta republiky k Evropské Unii a Ústavnímu soudu ČR.
Abstract in different language: This thesis is about decretive authority of the President. It describes historical, political and legal development of decretive authority. In this thesis is also described why were decrees published. There are also some parts about Edvard Beneš´s personality, about attitude od European Union to decrees and about attitude of the Constitutional court of Czech republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dekretalni pravomoc prezidenta republiky v obdobi druhe svetove valky.pdfPlný text práce6 MBAdobe PDFView/Open
DP - Pavlu T..pdfPosudek vedoucího práce72,1 kBAdobe PDFView/Open
OP - Pavlu T..pdfPosudek oponenta práce38,44 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Pavlu T..pdfPrůběh obhajoby práce59,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.