Title: Hledání univerzálního jazyka v XVI. a XVII. století
Other Titles: The Search for the Universal Language of the XVI. and XVII. Century
Authors: Štolová, Blanka
Advisor: Dostálová Ludmila, Mgr. Ph.D.
Referee: Moural Josef, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32519
Keywords: univerzální jazyk;komenský;leibniz;věda;náboženství;výchova;filozofie
Keywords in different language: an universal language;comenius;leibniz;a science;a religion;an upbringing;a philosophy
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá hledáním univerzálního jazyka v 16. a 17. století, konkrétně pak představou J. A. Komenského a G. W. Leibnize a jejich vzájemným porovnáním. U Komenského se jedná o součást všenápravného projektu, který ukazuje cestu k celkové nápravě lidstva. Nejedná se jen vytvoření nového univerzálního mezinárodního jazyka, ale celkovou nápravu výchovy, výuky ve školách, vědy, filozofie, náboženství a politiky.
Abstract in different language: This Master's thesis deals with searching for a universal language during the 16th and 17th century, specifically by looking at and comparing the ideas of J. A. Comenius and G. W. Leibniz. Comenius' conception is a constituent part of a project of a total remedy, which shows a way to a complete remedy of mankind. It is not only about the creation of a new universal international language, but also about an overall remedy of upbringing, education, science, philosophy, religion and politics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-EKS Univerzalni jazyk J A Komenskeho.pdfPlný text práce921,56 kBAdobe PDFView/Open
stolova_moural.docxPosudek oponenta práce42,8 kBMicrosoft Word XMLView/Open
stolova_dostalova.pdfPosudek vedoucího práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
stolova_O.pdfPrůběh obhajoby práce282,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.