Název: Reivindikační žaloba v minulosti a přítomnosti
Další názvy: The Vindicatory Action in Past and Present
Autoři: Nitka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Dostalík, Petr
Oponent: Černý, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3254
Klíčová slova: žaloba na vydání věci;reivindikace;vlastnické právo;vlastnické žaloby;římské právo;české civilní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: vindication action;right of property;petitory actions;roman law;czech civil law
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je rozbor a komparace specifické formy ochrany vlastnického práva v římském a současném právu, a to žaloby na vydání věci.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis was research upon rei vindication action from the point of view of its origin within the Roman law and also as a means of civil law protection of proprietorship in a modern law system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPD) / Theses (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Petr_Nitka.pdfPlný text práce633,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Nitka P..pdfPosudek vedoucího práce76,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Nitka P..pdfPosudek oponenta práce25,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Nitka P..pdfPrůběh obhajoby práce56,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3254

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.