Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKlailová, Kateřina
dc.contributor.refereeMachová Kristýna, Ing.
dc.date.accepted2018-6-6
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:09Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:20:09Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-20
dc.identifier74630
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32556
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na problematiku podpory podnikání a možnosti jejího využití pro malé a střední podniky. Teoretická část nejprve definuje malé a střední podniky, popisuje jejich význam, výhody a nevýhody. Dále obsahuje možnosti podpory podnikání a její poskytovatele, kteří jsou rozděleni do čtyř skupin. Přiblížena je zde koncepce podpory podnikání v České republice a programové období 2014-2020. Praktická část se zaměřuje na společnost ASTRO KOVO PLZEŇ, s. r. o., působící ve strojírenském odvětví. Obsahuje představení vybraného podnikatelského subjektu a přibližuje jeho okolí. Dále zhodnocuje využívání podpory podnikání společností do současnosti. V závěru práce je navržena možnost dalšího využití programu podpory, která popisuje realizaci projektu ve vybraném programu, a jsou popsány její přínosy.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmalé a střední podnikycs
dc.subjectpodpora podnikánícs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectprojektcs
dc.titlePodpora podnikání a možnosti jejího využití pro malé a střední podnikycs
dc.title.alternativeEntrepreneurship Support and Its Potential Use for Small and Medium Enterprisesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on entrepreneurship support and its potential use for small and medium enterprises. The theoretical part firstly defines small and medium enterprises and describes its meaning and its advatages and disadvatages. It also contains possibility of entrepreneurship support and its providers which are divided into four groups. The thesis includes the concept of entrepreneurship support in the Czech Republic and the programming period 2014-2020. The practical part is focused on the comapny ASTRO KOVO PLZEŇ, s. r. o., which is operating in the engineering sector. It contains an introduction of the selected business entity and describes its surroundings. Furthermore there is a evaluation of the use of the entrepreneurship support to the present. At the end of the thesis an another use of the support program is proposed which describes the implementation of the project in the selected program and its benefits are described here in this final part.en
dc.subject.translatedsmall and medium enterprisesen
dc.subject.translatedentrepreneurship supporten
dc.subject.translatedsubsidyen
dc.subject.translatedprojecten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klailova.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
BP-Klailova-VP.pdfPosudek vedoucího práce610,14 kBAdobe PDFView/Open
BP-Klailova-OP.pdfPosudek oponenta práce589,38 kBAdobe PDFView/Open
Klailova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce170,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.