Název: Projekt a jeho plán
Další názvy: Project and its plan
Autoři: Drtinová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Čížek Petr, Ing. Ph.D., M.A.
Oponent: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32588
Klíčová slova: projekt;plán;projektový management;trojimperativ
Klíčová slova v dalším jazyce: project;plan;project management;triple constraint
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o teorii řízení projektů od definování základních pojmů až po způsoby plánování projektu. Je zaměřena na trojimperativ, plánování času, zdrojů, nákladů a řízení rizik projektu. Cílem mé práce je analyzovat konkrétní projekt ve firmě Eissmann Group Automotive. Konkrétnímu projektu se věnuju v praktické části, kterou následně porovnávám s poznatky z části teoretické. Zároveň je cílem práce navrhnout opatření, které by v budoucnu u podobných projektů mohlo předcházet problému, který se v případě tohoto konkrétního projektu vyskytl. Výsledným řešením je doporučení pro postup řízení rizik u budoucích projektů, konkrétně zapojit do řízení rizik i dodavatele výrobního nářadí, provádět zasedání metodou brainstormingu, použít analýzu FMEA a HAZOP. Návrh by mohl problému u budoucích projektů předcházet, tudíž cíle mé práce byly naplněny.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor Thesis explores the theory of project management including explanation of the basic terms and explaining the methods of planning. The focus is set on the triple constraint of the project, time scheduling, resource planning, financial planning and project risk management. The goal of the Bachelor Thesis is to analyze specific project inside Eissmann Group Automotive organization. The data for this project are analyzed in the practical part and then are compared to the knowledge from the theoretical part. The second goal of my thesis is to find a solution which could prevent a specific problem from happening in the future projects in this organization. I proposed to invite the provider of manufacturing tools to brainstorming-meeting to identify all risks with use of FMEA and HAZOP methods. This solution could prevent the problem from happening in the future projects, therefore the main aim of my thesis was achieved.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_K15B0343P_Drtinova_Tereza.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Drtinova-VP.pdfPosudek vedoucího práce595,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Drtinova-OP.pdfPosudek oponenta práce677,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drtinova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce180,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32588

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.