Title: Mimomanželské rodiny za socializmu
Other Titles: Extramarital families under the socialism
Authors: Jarošová, Kateřina
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32618
Keywords: mimomanželská plodnost;neprovdaná matka;socializmus;socioekonomické zázemí;dětství matky;vzdělání matky
Keywords in different language: extramarital fertility;unmarried mother;socialism;socioeconomic conditions;childhood of mother;education of mother
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma mimomanželských rodin za socializmu v českém prostředí. V tomto období bylo normou rodit děti v manželství a podíl mimomanželských rodin byl v porovnání se současností velmi nízký. Z toho důvodu jsem se zabývala tím, které ženy se stávaly neprovdanými matkami. Cílem práce bylo zjistit, zda měly na mimomanželskou plodnost v tomto období vliv socioekonomické podmínky v dětství matky. Cíle bylo dosaženo kvantitativní analýzou sekundárních dat z výzkumu SHARE. Konkrétně jsem využila třetí vlnu Sharelife. Dotazování v České republice se uskutečnilo v období 2008-2009.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the topic of extramarital families in state socialism in the Czech republic. At this time, the norm was to give birth to children in marriage, and the proportion of extramarital families was very low compared to the present. For this reason, I looked at, what women were becoming unmarried mothers. The aim of the work was to find out whether had socioeconomic conditions in childhood of mother influence on the extramarital fertility during this period. The objectives was achieved through a quantitative analysis of secondary data from the SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. I chose the research sample from its third wave called Sharelife. Interviewing was carried out in the Czech Republic in the period 2008-2009.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosova Katerina BP.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
posudek_oponenta -bp_Katerina Jarosova_Jerabek.pdfPosudek oponenta práce140,99 kBAdobe PDFView/Open
jarosova_ved.pdfPosudek vedoucího práce90,64 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba2018_Jarosova.PDFPrůběh obhajoby práce244,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.