Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtípková Martina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorJarošová, Kateřina
dc.contributor.refereeJeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:27Z-
dc.date.available2017-5-9
dc.date.available2019-03-15T10:20:27Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-25
dc.identifier74353
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32618
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na téma mimomanželských rodin za socializmu v českém prostředí. V tomto období bylo normou rodit děti v manželství a podíl mimomanželských rodin byl v porovnání se současností velmi nízký. Z toho důvodu jsem se zabývala tím, které ženy se stávaly neprovdanými matkami. Cílem práce bylo zjistit, zda měly na mimomanželskou plodnost v tomto období vliv socioekonomické podmínky v dětství matky. Cíle bylo dosaženo kvantitativní analýzou sekundárních dat z výzkumu SHARE. Konkrétně jsem využila třetí vlnu Sharelife. Dotazování v České republice se uskutečnilo v období 2008-2009.cs
dc.format35 s. (56 878 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmimomanželská plodnostcs
dc.subjectneprovdaná matkacs
dc.subjectsocializmuscs
dc.subjectsocioekonomické zázemícs
dc.subjectdětství matkycs
dc.subjectvzdělání matkycs
dc.titleMimomanželské rodiny za socializmucs
dc.title.alternativeExtramarital families under the socialismen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on the topic of extramarital families in state socialism in the Czech republic. At this time, the norm was to give birth to children in marriage, and the proportion of extramarital families was very low compared to the present. For this reason, I looked at, what women were becoming unmarried mothers. The aim of the work was to find out whether had socioeconomic conditions in childhood of mother influence on the extramarital fertility during this period. The objectives was achieved through a quantitative analysis of secondary data from the SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. I chose the research sample from its third wave called Sharelife. Interviewing was carried out in the Czech Republic in the period 2008-2009.en
dc.subject.translatedextramarital fertilityen
dc.subject.translatedunmarried motheren
dc.subject.translatedsocialismen
dc.subject.translatedsocioeconomic conditionsen
dc.subject.translatedchildhood of motheren
dc.subject.translatededucation of motheren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosova Katerina BP.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
posudek_oponenta -bp_Katerina Jarosova_Jerabek.pdfPosudek oponenta práce140,99 kBAdobe PDFView/Open
jarosova_ved.pdfPosudek vedoucího práce90,64 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba2018_Jarosova.PDFPrůběh obhajoby práce244,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.