Title: Cosplay - identita, kultura, hybridizace, kmen
Other Titles: Cosplay - identity, culture, hybridity, tribe
Authors: Freiová, Kateřina
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32619
Keywords: cosplay;kmen;hybridizace;kultura;identita
Keywords in different language: cosplay;tribe;hybridity;culture;identity
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma Cosplay - identita, kultura, hybridizace, kmen. V teoretické části představuji koncept kmene, hybridizace, kultury a identity, a dále historii cosplaye v Japonsku, USA a České republice. Cílem práce je představit jak vypadá socializace jedince do kmene cosplay. Jakými procesy si musí cosplayer projít v rámci tvorby postav a jaké může mít cosplay dopady na cosplayerovu identitu. Zaměřuji se v práci proto na dvě linie. Jedincův výběr postavy a jeho průběh ztotožnění se s postavou. Dále se zaměřuji na to, zda je v rámci napodobování vytvářen vliv na cosplayerovo identitu v reálném životě. V druhé linii se zaměřuji na vstup jedince mezi cosplayery a na jeho socializaci v rámci kmene. Výzkumná část práce je založena na zúčastněném pozorování a polostrukturovaných rozhovorech s deseti cosplayery (pěti muži a pěti ženami) účastnících se conů v České republice.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on Cosplay - identity, culture, hybridity, tribe. In the theoretical part of this work I introduce the concept of the tribe, hybridity, culture and identity. I also present the history of cosplay in Japan, in the USA and in the Czech Republic. The goal of this thesis is to describe the socialization of an individual to the cosplay tribe, what steps needs the cosplayer to go through in character creation and whether cosplay influence the cosplayer's identity. So I focused into two lines in this thesis. First line is devoted to the character selection, the process of identifying with the character and the potential impact on cosplayer's identity in his everyday life. The other line is about the entry and the socialization into the tribe among the cosplayers. The research is based on the participating observations and semi-structured interviews with ten cosplayers (five men and five women) participating the cons in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Freiova_2018.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
BP_Freiova_VD.pdfPosudek vedoucího práce106,22 kBAdobe PDFView/Open
Freiova_posudekOponenta_Kalvas.pdfPosudek oponenta práce83,32 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba2018_Freiova.PDFPrůběh obhajoby práce276,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.