Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorDavídková, Veronika
dc.contributor.refereeJeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:27Z-
dc.date.available2017-5-3
dc.date.available2019-03-15T10:20:27Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74355
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32620-
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je dopad rozvodu rodičů na mezigenerační vztahy v rodině. Cílem práce je zjistit pomocí kvalitativního výzkumu, zda/jakým způsobem byl kontakt mezi prarodiči a vnoučaty po rozvodu narušen a jaký vliv měl rozvod na mezigenerační vztahy. Teoretická část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku mezigeneračních vztahů, roli prarodiče v rodině, vývoj prarodičovské role v historickém kontextu československé rodiny v průběhu 20. století a problematiku týkající se rozvodu a jeho vlivu na mezigenerační vztahy v rodině. Praktická část obsahuje zjištění ohledně konstruování představ o prarodičovské roli před a po rozvodu ze strany vnoučat. Dále se věnuje podobě kontaktu vnoučat a prarodičů před a po rozvodu rodičů a následně vyhodnocení prarodičovské podpory po rozvodu ze zkušenosti vnoučat.cs
dc.format55 s. (93 209 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectrodinná strukturacs
dc.subjectmezigenerační vztahycs
dc.subjectprarodičecs
dc.subjectvnoučatacs
dc.subjectrozvodcs
dc.subjectdopady rozvoducs
dc.titleDopad rozvodu na roli prarodičecs
dc.title.alternativeThe impact of divorce on the role of grandparentsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programSociologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe topic of the bachelor's thesis is the impact of the divorce of parents on intergenerational relationships in the family. The aim of the thesis is to find out by qualitative research whether / how the contact between the grandparents and the grandchildren after the divorce was disrupted and what influence the divorce had on intergenerational relationships. The theoretical part focuses on the general characteristics of intergenerational relationships, the role of grandparent in the family, the evolution of the grandparent role in the historical context of the Czechoslovak family during the 20th century, and the problem of divorce and its influence on intergenerational relationships in the family. The practical part contains findings about designing the notions of grandparents' pre and post-divorce roles. A part is also devoted to the form of contact of grandchildren and grandparents before and after the parents' divorce, and then the evaluation of grandparents' support after the divorce from the experience of grandchildren.en
dc.subject.translatedfamily structureen
dc.subject.translatedintergenerational relationshipsen
dc.subject.translatedgrandparentsen
dc.subject.translatedgrandchildrenen
dc.subject.translateddivorceen
dc.subject.translatedimpacts of divorceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Davidkova.PDFPlný text práce629,69 kBAdobe PDFView/Open
posudek_oponenta -bp_Veronika Davidkova_Jerabek.pdfPosudek oponenta práce133,88 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouci_BP_Davidkova.pdfPosudek vedoucího práce82,57 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba2018_Davidkova.PDFPrůběh obhajoby práce264,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.