Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoháč František, Ing.
dc.contributor.authorFrémundová, Monika
dc.contributor.refereeKesl Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-2-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:37Z-
dc.date.available2017-7-3
dc.date.available2019-03-15T10:20:37Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-1-5
dc.identifier75464
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32631
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu parkovacího domu, který se nachází v Českých Budějovicích. V první části práce je zpracována technická zpráva pro skutečně existující objekt. V další části jsou řešeny technologické postupy, zásady organizace výstavby, rozpočet a harmonogram stavby pro tři konstrukční varianty. V závěrečné části práce je vyhodnocení těchto variant. Textová část byla provedena v programu Microsoft Word a Microsoft Excel 2010, rozpočty a harmonogramy v programu KROS 4 a výkresová část byla provedena v programu AutoCAD 2016.cs
dc.format107 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectparkovací důmcs
dc.subjectadministrativní částcs
dc.subjecttechnologie prováděnícs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectmonolitcs
dc.subjectprefabrikátcs
dc.subjectocelobetoncs
dc.titleStavebně technologický projekt - Parkovací důmcs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis elaborates on construction and technological processes of building a parking garage situated in České Budějovice. The first section describes the technical report for a pre-existing building. Other sections present 3 options with improved technological procedures, principles of construction organization, budget and building schedule. The final section consists of an evaluation of the aforementioned solutions. Text was completed in Microsoft Word and Microsoft Excel 2010 program. Budgets and schedules were calculated in Kros and drawings were carried out in AutoCAD 2016.en
dc.subject.translatedthe parking garageen
dc.subject.translatedthe administrative parten
dc.subject.translatedtechnology implementationen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedscheduleen
dc.subject.translatedmonolithen
dc.subject.translatedprefabricated parten
dc.subject.translatedsteel-concreteen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fremundova.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFView/Open
Fremundova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,79 kBAdobe PDFView/Open
Fremundova_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,71 kBAdobe PDFView/Open
Fremundova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce182,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.